Menu
Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s
Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s.

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

FM systém SCOLA

SCOLA

Možnost zapůjčit

SCOLA je bezdrátový (FM) systém společnosti Widex, který výrazně zlepšuje poslech se sluchadly v hlučných prostředích. SCOLA přináší dětem, mladým lidem a všem ostatním se sluchovým postižením optimální příležitost pro poslech a porozumění řeči zejména v hlučném prostředí se špatnou akustikou. FM systém SCOLA usnadňuje nejen každodenní komunikaci, ale především je důležitým pomocníkem např. ve třídě, kde je nezbytné slyšet veškerý obsah učiva. Systém SCOLA se skládá z mikrofonu s vestavěným FM vysílačem (SCOLAtalk) a drobného FM přijímače (SCOLAflex) nebo indukční smyčky (SCOLAbuddy). Přijímač je připojen ke sluchadlu a vysílač je umístěn blízko zdroje zvuku, který chce uživatel sluchadla slyšet.

Vysílač si může učitel nebo přítel zavěsit na krk, nebo jej může uživatel držet v ruce namířený na osobu, která hovoří. Znamená to, že vzdálenost od hovořící osoby již není překážkou dobrého poslechu. Poslech s tímto systémem je tedy stejný, jako kdyby uživatel stál na místě, kde je mikrofon umístěn.

ROVNOCENNÉ ŠANCE
Mladí lidé tráví hodně času se svými přáteli. Být součástí určité skupiny lidí je pro ně velmi důležité. Systém SCOLA jim umožňuje rovnocennou účast při společenských aktivitách s ostatními - při posezení kolem táborového ohně, nebo na večírku s hlasitou hudbou a podobně.

SCOLA VE TŘÍDĚ
Systém SCOLA významně pomáhá zlepšit srozumitelnost například během vyučování ve třídě. SCOLA ruší bariéry, které ztěžují sluchově postiženým lidem slyšet, o čem se hovoří. Pokud učitel používá vysílač, uživatel sluchadla slyší dobře vše, co se říká, aniž by musel sedět ve třídě vpředu. Může si vybrat, zda chce slyšet signál přicházející
pouze z FM vysílače, nebo zda chce současně slyšet i zvuky, které snímá vlastní mikrofon sluchadla. V tomto případě může slyšet i osoby sedící v jeho okolí. Při práci ve skupině je možné postavit SCOLAtalk na stůl nebo jej držet v ruce. Mikrofon ve vysílači využívá vyspělou směrovou technologii, může proto být nastaven tak, aby snímal zvuk
pouze ze zaměřeného směru. Děti tak mají umožněn čistý poslech mluvící osoby, zatímco okolní hluk je významně potlačen.

CHARAKTERISTIKA
? možnost volby kanálu (normál 173.99 MHz)
? možnost nastavení pro různé poslechové situace
? nabíjecí baterie pro 8 hodin činnosti
? možnost použití běžných baterií - běžné baterie se nesmí nabíjet
? dosah do 30 m v závislosti na prostředí
? možnost připojení k televiznímu či rozhlasovému přijímači nebo počítači
? možnost připojení externího mikrofonu
? vhodný pro všechna sluchadla s audio vstupem

Datum vložení: 2. 1. 2023 9:02
Datum poslední aktualizace: 2. 1. 2023 9:03