Menu
Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s
Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s.

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Nejčastější otázky

Jak často měnit hadičku?

V momentě, kdy hadička začíná být tvrdá a jde například špatně sundat z háku sluchadla, je nejvyšší čas hadičku vyměnit. Doba je individuální.

Doporučujeme výměnu maximálně po 3 měsících v měkkých tvarovkách. V tvrdých tvarovkách maximálně 6 měsíců.

Tvrdá hadička může dělat až 8db ztrátu zvuku se sluchadla.

Jak dlouho vydrží baterie ve sluchadle?

  • typ 10 (žlutá nálepka) asi 3-4 dny,
  • typ 312 (hnědá nálepka) asi 6-7 dnů,
  • typ 13 (oranžová nálepka) 10-14 dnů, 
  • typ 675 (modrá nálepka) 14-21 dnů.

Jak získat kompenzační pomůcku?

Kompenzační pomůcku může získat osoba se sluchovým postižením, která si podá žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku na úřadu práce. V žádosti je třeba uvést, mimo jiné i o jaký druh kompenzační pomůcky se jedná a zároveň je třeba přiložit předfakturu nebo potvrzení o výši ceny kompenzační pomůcky. K žádosti se vyjadřuje odborný lékař (foniatr, lékař ORL). Při pořízení je nutné počítat s finační spoluúčastí žadatele. S vyplněním žádostí na pobočkách Vám rádi pomůžeme, případně zodpovíme i další Vaše otázky.

Jak získat průkaz ZTP, ZTP/P?

Každý, kdo má zájem o získání průkzu ZTP, musí podat písemnou žádost na úřadu práce - Dávky pro osoby se zdravortním postižením. O nároku na průkaz rozhoduje posudkový lékař OSSZ, a to na základě zdravotního stavu žadatele. Průkaz vydává úřad práce a pro jeho vystavení je nutná fotografie. V případě dotazů se můžete obrátit na kteroukoliv naši pobočku.  

Je vhodné sluchadlo z TV reklamy?

NE!!

Sluchadlo z TV reklamy sice zesiluje, ale všechny zvuky. To může mít za následek nevratné poškození sluchu, když například kolem projede nákladní auto, bouchnou dveře apod.

Kdežto sluchadlo vydané foniatrem, je nastaveno přímo podle sluchu toho kterého člověka, aby s ním co nejlépe rozuměl. Proto není ani vhodné, aby třeba někdo nosil sluchadlo po nějakém jiném člověku, aniž by je měl nastaveno na svůj sluch.

Každý občan České republiky má jednou za 5 let nárok na sluchadlo plně hrazené zdravotní pojišťovnou.

Mohou být do sluchadla jakékoliv baterie? Jaké baterie jsou do sluchadla vhodné?

Do sluchadel jsou určeny speciální baterie. Nedoporučuje se používat baterie např. do hodinek apod. Tvarově jsou sice možná stejné, ale mohou mít jinou kapacitu a mohou sluchadlo poškodit.

Dříve se používaly nabíjecí akumulátory, které se opakovaně nabíjely. Měly sestupný výkon a byly vhodné pouze do analogových sluchadel. V současné době, se používají baterie typu zinek-vzduch. Celou dobu od vložení do sluchadla mají výkon stejný. Po vybití se už nenabíjejí, ale odevzdají kterémkoliv sběrném mistě nebezpečného odpadu.

Baterie do sluchadel lze získat např. ve foniatrických ambulancích, opravnách sluchadel a v centrech pro sluchově postižené.

Proč píská sluchátko?

Pískání je způsobeno takzvanou zpětnou vazbou. Ta bývá nejčastěji způsobena

  1. netěsností ušní tvarovky v uchu, když si ji člověk špatně nasadí - řešením je např. nácvik usazování tvarovky v našem centru
  2. člověk přibere, nebo zhubne, změní se tvar zvukovodu, a tvarovka dobře netěsní - v tom případě se musí udělat nová
  3. tvrdá hadička, která se zlomí v ohybu, kde vchází do tvarovky - řešením je výměna hadičky
  4. u silných sluchadel na velké ztráty tenká hadička - řešením je výměna hadičky
  5. nejméně častou, ale možnou závadou je poškozené těsnění v místě vstupu takzvaného háku do sluchadla - zde je řešením oprava v opravně