Knihkupectví Vašíček | Radek Hluchý | Centrum pro sluchově postižené | Okna Vašíček | Premium Styl |
CPSP
CPSP
CPSP


Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s.
Za Poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou
Kontaktujte nás!


Máte problémy se sluchem?

  • Máte vy nebo vaši blízcí problémy se sluchem?
  • Nerozumíte dobře hovoru?
  • Upozorňuje Vás okolí, že máte příliš hlasitě puštěnou televizi?
  • Nereaguje Vaše dítě na zavolání?
  • Doporučil Vám lékař sluchadlo?

 

Obraťte se na nás

Pro práci se sluchově postiženými klienty a seniory používáme individuální přístup, vzhledem k jejich komunikačnímu handicapu.

 

Poslání naší organizace

  • usilovat svými sociálními službami o co největší nezávislost osob se sluchovým postižením a seniorů na druhých osobách a institucích
  • hájit práva a zájmy sluchově postižených a seniorů
  • pomáhat překonávat komunikační a informační bariéry a další nepříznivé životní situace
  • zvyšovat kvalitu života sluchově postižených a seniorů

Akce

24.10.
HERNÍ ODPOLEDNE
Přijďte si s námi zahrát hry, které dobře znáte a popovídat si se svými přáteli :)
17.10.
HVĚZDÁRNA
Přijďte s námi strávit odpoledne a dovědět se zajímavé infomace o místní hvězdárně :) Sraz 14:00 na DPS.