CPSP
CPSP
CPSP


Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s.
Za Poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou
Kontaktujte nás!


piktogram
Přečíst nahlas, klikněte ...

Máte problémy se sluchem?

  • Máte vy nebo vaši blízcí problémy se sluchem?
  • Nerozumíte dobře hovoru?
  • Upozorňuje Vás okolí, že máte příliš hlasitě puštěnou televizi?
  • Nereaguje Vaše dítě na zavolání?
  • Doporučil Vám lékař sluchadlo?

 

Obraťte se na nás

Pro práci se sluchově postiženými klienty a seniory používáme individuální přístup, vzhledem k jejich komunikačnímu handicapu.

 

Poslání naší organizace

  • podpora osob se sluchovým postižením a seniorů v nepříznivé sociální situaci vedoucí k tomu, aby mohli kvalitně a samostatně, popř. s co nejmenší mírou podpory ze strany sociální služby, uspokojovat své osobní potřeby a zájmy v rámci běžné společnosti
  • pomoc a podpora uživatelům při sociálním začleňování
  • posilování soběstačnosti a dovednostního rozvoje uživatelů

 

 


Akce

06.05. - 30.06.
Podpůrná skupina pro neslyšící 1-6/2022 Kyjov
Přehled termínů a témat skupiny v první polovině tohoto roku v Kyjově
06.05. - 30.06.
Podpůrná skupina pro neslyšící Hodonín 1-6/2022
Termíny a program podpůrné skupiny pro neslyšící v Hodoníně v první půli roku 2022
06.05. - 31.05.
Přehled aktivit Veselí květen 2022
Přehled aktivit v květnu na pobočce ve Veselí nad Moravou.