Menu
Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s
Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s.

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Kurz znakového jazyka

ZÁKLADY ZNAKOVÉHO JAZYKA

Kurz je složen z teoretické a praktické části. V teoretické části získají posluchači informace o osobách se sluchovým postižením - jak se s nimi má co nejlépe komunikovat, jaké jsou běžné vady sluchu, o anatomii ucha, o kultuře Neslyšících, apod.. Dále pak se naučí ruční znaky, hlavně prstové abecedy a některé základní znaky znakového jazyka. 

V praktické části se posluchači zúčastňují setkání neslyšících v klubu Neslyšících, který se pravidelně uskutečňuje, jak v Kyjově, tak v Hodoníně. V rámci Klubu Neslyšících mají posluchači možnost si v praxi vyzkoušet svoje teoretické znalosti. Během jednotlivých setkání si posluchači mají možnost popovídat s neslyšícími, ověřit si získané znalosti v praxi a získat povědomí o kultuře neslyšících.

Na konci kurzu posluchači skládají závěrečnou zkoušku, která je složena z písemné a praktické části. Tento kurz je akreditovaný ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

Všeobecné podmínky kurzu:

- termín konání kurzu: říjen – červen 

- místo konání: Kyjov, Palackého 67

- cena kurzu: 4500 Kč

- pro získání akreditovaného osvědčení o absolvování základního kurzu je nutná alespoň 80% docházka a úspěšné složení závěrečné zkoušky

neslyšící foto -kurzneslyšící foto -kurzneslyšící foto -kurzneslyšící foto -kurzneslyšící foto -kurzneslyšící foto -kurzneslyšící foto -kurzneslyšící foto -kurzneslyšící foto -kurzneslyšící foto -kurzneslyšící foto -kurzneslyšící foto -kurz