Menu
Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s
Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s.

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Podpůrná skupina pro seniory

Tato skupina je určena především osobám se sluchovým postižením a seniorům od 65 let v NSS.

Podpůrná skupina je uspořádána tak, že každé setkání je zaměřeno na určité téma.

V rámci tématu bývá do programu zahrnuto procvičování jemné motoriky, zejména rukodělnou tvorbou. Dále se během skupiny rozvíjí fyzické i emociální uvolnění, relaxace s vizualizací, pozitivní postoj k sobě samému. V této fázi podpůrné skupiny pracovník s uživateli využívá techniky cvičení na židli, cvičení s padákem, uvolňovací cvičení při hudbě, svíčce. Předem cviky ukazuje a motivuje uživatele k činnosti, navozuje zklidňující a relaxační atmosféru muzikoterapie – zpěvem za doprovodu reprodukované hudby. Důležitou součástí skupiny je vzpomínková terapie – uživatelé si přinášejí osobní předměty a vyprávějí o nich a o svém životě. Může hovořit, kdo chce, nikdo není nucen se zapojit. 

Na závěr skupiny je prostor pro dotazy a vzájemné sdílení informací mezi uživateli.