Menu
Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s
Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s.

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Tlumočnické služby

1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 •  tlumočení u lékaře, zajištění léků
 •  tlumočení na úřadech a jiných institucích, v obchodě, restaurace, kina, divadla, sportoviště, bazény, využití čistírny, opravny, servisu atd.
 •  klub neslyšících, besedy, přednášky, jednodenní a vícedenní poznávací aktivity
 •  nácvik komunikačního kódu
 •  nácvik obsluhy PC
 •  elektronické kontakty (oznámení pro uživatele o akcích a nepřítomnosti tlumočníků)

2. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • překlad textu
 • hospodaření s finančními prostředky (úhrady)
 • řešení dluhů, exekucí, uzavírání smluv, nakládání s majetkem
 • základní doklady
 • účast na veřejném životě
 • ochrana práv
 • elektronické kontakty (SMS, Skype, E-mail, WhatsApp, Facebook)

 

Více informací naleznete v dokumentech: Možnosti PODPORY tlumočnických služeb a INFORMACE o službě TLUMOČNICKÉ SLUŽBY

Službu poskytujeme:

Terénně

Pondělí – čtvrtek 08.00 – 16.00
Pátek 08.00 – 12.00

 

Ambulantně - Kyjov

Středa  10.00 - 12.00
Pátek 1x za 14dní (každý lichý týden)  15.00 – 19.00

 

Ambulantně - Hodonín

Pondělí   8.00 - 12.00
Pátek 1x za 14dní (každý sudý týden) 16.00 – 20.00