Menu
Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s
Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s.

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Užitečné odkazy

Foniatrické ambulance

 • Audio-fon centr Brno s.r.o. – audiofon.cz
 • Okresní nemocnice Kyjov, ORL a foniatrie – nemkyj.cz

Sociální služby

Organizace pro osoby se sluchovým postižením

 • Centrum zprostředkování tlumočení neslyšícím – cztn.cz
 • Informační služba pro neslyšící a nedoslýchavé
 • Jak překonávat komunikační bariéry - Respekt v komunikaci - co pomáhá domluvit se s druhými i přes zdravotní postižení – respektvkomunikaci.cpkp.cz
 • Českomoravská jednota neslyšících – cmjn.cz
 • Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených – infocentrum-sluch.cz
 • Idětský sluch - informační portál – idetskysluch.cz
 • NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti – nros.cz
 • SNN v ČR – snncr.cz
 • Národní rada zdravotně postižených – nrzp.cz
 • Stránky neslyšících Neslysici.cz
 • Psychocentrum Domeček, o.p.s.
 • Ticho.cz – ticho.cz

Úřady

Audiologická technika a sluchadla

 • Anticer s.r.o. Plzeň (prodej sluchadel ...) – anticer.cz
 • Siemens - audiologická technika
 • Tronlogic - servis sluchadel
 • Widex - audiologická technika – widex.com
 • KOMPONE s.r.o. - Komunikační a kompenzační pomůcky – kompone.cz
 • PANTER spol. s r.o. Praha – panter-praha.cz